تولیدات پراکنده

برخلاف استفاده از چند ایستگاه تولید مقیاس بزرگ که به دور از مراکز بار واقع شده اند، رویکردی که در الگوی قدرت الکتریکی سنتی استفاده می شود سیستم های DG تعداد زیادی نیروگاه اما کوچک را به کار می گیرند و می توانند با اتکا به توزیع توان کم نیروگاه را در اختیارشبکه توزیع و انتقال قرار دهند. تولیدات پراکنده قادر به تولید توان در ظرفیت های کسری از کیلووات [kW] تا حدود 100 مگاوات [MW] میباشند. غالیا واحدهای تولید توان دارای ظرفیتی فراتر از 1000MW میباشند.

تولیدات پراکنده

بطور کلی میتوان گفت استفاده از نیروگاه‌های تولید پراکنده در شبکه قدرت مزایای زیر را به همراه دارد: 1- کاهش تلفات انتقال قدرت2-کاهش آلودگی‌های زیست محیطی و صوتی نیروگاه‌های بزرگ 3- کم کردن هزینه مربوط به تجهیزات قدرت 4-زمان نصب و بهره برداری کوتاه این نیروگاه‌ها 5-سهولت امکان بازیافت گرما در این نیروگاه‌ها 6-امکان کاربرد مجزا یا متصل به شبکه 7-آزاد شدن ظرفیت سیستم‌های انتقال و توزیع اعم از خطوط و پست‌ها 8-استفاده بعضی از منابع تولید پراکنده از منابع تجدیدپذیر

تولیدات پراکنده
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی