اتو ترانس، واریابل و واریاک های سه فاز با ورودی 380 ولت AC و خروجی 520-0 ولت در توان های مختلف موجود می باشد. شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت های Matsushita Stavol ،TOYO و Emersan ، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و انواع اتو ترانس سه فــاز، واریابل سه فاز و واریاک سه فاز فعالیت دارد.

لیست محصولات اتو ترانس سه فاز

اتو ترانسفورماتور سه فاز

اتو ترانسفورماتور سه فاز

اتو ترانسفورماتور سه فاز، مدل STT-1.5 با ورودی 380 ولت AC و خروجی 520-0 ولت در توان 1.5کیلو ولت آمپر موجود می باشد. از اتو ترانسفورماتورها معمولا در مواردی که نیاز به تغییرات ولتاژ به طور کاملا پیوسته و خطی باشد استفاده می شود.

نمایش جزئیات
واریابل سه فاز

واریابل سه فاز

واریابل سه فاز، مدل STT-3 با ورودی 380 ولت AC و خروجی 520-0 ولت در توان3 کیلو ولت آمپر موجود می باشد. از اتو ترانسفورماتورها معمولا در مواردی که نیاز به تغییرات ولتاژ به طور کاملا پیوسته و خطی باشد استفاده می شود.

نمایش جزئیات
واریاک

واریاک

واریاک، مدل STT-6 با ورودی 380 ولت AC و خروجی 520-0 ولت در توان 6 کیلو ولت آمپر موجود می باشد. از اتو ترانسفورماتورها معمولا در مواردی که نیاز به تغییرات ولتاژ به طور کاملا پیوسته و خطی باشد استفاده می شود.

نمایش جزئیات
اتو ترانس 9KVA

اتو ترانس 9KVA

اتو ترانس 9KVA، مدل STT-9 با ورودی 380 ولت AC و خروجی 520-0 ولت در توان 9 کیلو ولت آمپر موجود می باشد. از اتو ترانسفورماتورها معمولا در مواردی که نیاز به تغییرات ولتاژ به طور کاملا پیوسته و خطی باشد استفاده می شود.

نمایش جزئیات
اتو ترانس  15KVA

اتو ترانس 15KVA

اتو ترانس 15KVA، مدل STT-15 با ورودی 380 ولت AC و خروجی 520-0 ولت در توان 15 کیلو ولت آمپر موجود می باشد. از اتو ترانسفورماتورها معمولا در مواردی که نیاز به تغییرات ولتاژ به طور کاملا پیوسته و خطی باشد استفاده می شود.

نمایش جزئیات
واریاک سه فاز

واریاک سه فاز

واریاک سه فاز، مدل STT-20 با ورودی 380 ولت AC و خروجی 520-0 ولت در توان 20 کیلو ولت آمپر موجود می باشد. از اتو ترانسفورماتورها معمولا در مواردی که نیاز به تغییرات ولتاژ به طور کاملا پیوسته و خطی باشد استفاده می شود.

نمایش جزئیات
اتو ترانس 30KVA

اتو ترانس 30KVA

اتو ترانس 30KVA، مدل STT-30 با ورودی 380 ولت AC و خروجی 520-0 ولت در توان 30 کیلو ولت آمپر موجود می باشد. از اتو ترانسفورماتورها معمولا در مواردی که نیاز به تغییرات ولتاژ به طور کاملا پیوسته و خطی باشد استفاده می شود.

نمایش جزئیات

دیدگاه کاربران