انواع گیره سوسماری جهت اتصال به سیم های رابط , برای انتقال ولتاژ و جریان و اندازه گیری داده های الکتریکی ، با بهره گیری از موادی با کیفیت بالا ، که با توجه به کاربرد می تواند تضمینی از اتصال با اطمینان بالا و تماس با جلوگیری از خوردگی باشد. شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) نماینده انحصاری شرکت Schutzinger ، در زمینه خرید ، فروش ، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و انواع سیم رابط و تجهیزات آزمایشگاهی مانند گیره سوسماری فعالیت دارد .

لیست محصولات گیره سوسماری

گیره سوسماری  10 آمپر

گیره سوسماری 10 آمپر

گیره سوسماری 10 آمپر , برای انتقال ولتاژ و جریان و اندازه گیری داده های الکتریکی ، با بهره گیری از موادی با کیفیت بالا ، که با توجه به کاربرد می تواند تضمینی از اتصال با اطمینان بالا و تماس با جلوگیری از خوردگی باشد. برای فیش نری , به قطر 2 میلیمتر , قطر باز شدن فک 8 میلیمتر , موجود در 2 رنگ , جهت حداکثر جریان 10 آمپر .

نمایش جزئیات
گیره سوسماری 6  آمپر

گیره سوسماری 6 آمپر

گیره سوسماری 6 آمپر برای انتقال ولتاژ و جریان و اندازه گیری داده های الکتریکی ، با بهره گیری از موادی با کیفیت بالا ، که با توجه به کاربرد می تواند تضمینی از اتصال با اطمینان بالا و تماس با جلوگیری از خوردگی باشد. برای فیش نری , به قطر 4 میلیمتر , قطر باز شدن فک 6 میلیمتر , موجود در 5 رنگ , جهت حداکثر جریان 6 آمپر , نوع اتصال: فیشی.

نمایش جزئیات
گیره سوسماری شوتزینگر

گیره سوسماری شوتزینگر

گیره سوسماری شوتزینگر برای انتقال ولتاژ و جریان و اندازه گیری داده های الکتریکی ، با بهره گیری از موادی با کیفیت بالا ، که با توجه به کاربرد می تواند تضمینی از اتصال با اطمینان بالا و تماس با جلوگیری از خوردگی باشد. برای فیش نری , به قطر 4 میلیمتر , قطر باز شدن فک 7 میلیمتر , موجود در 6 رنگ , جهت حداکثر جریان 10 آمپر , نوع اتصال: فیشی.

نمایش جزئیات
گیره سوسماری 20 آمپر

گیره سوسماری 20 آمپر

گیره سوسماری 20 آمپر، برای انتقال ولتاژ و جریان و اندازه گیری داده های الکتریکی ، با بهره گیری از موادی با کیفیت بالا ، که با توجه به کاربرد می تواند تضمینی از اتصال با اطمینان بالا و تماس با جلوگیری از خوردگی باشد. برای فیش نری , به قطر 4 میلیمتر , قطر باز شدن فک 24 میلیمتر , موجود در 5 رنگ , جهت حداکثر جریان 20 آمپر , نوع اتصال: فیشی.

نمایش جزئیات
گیره سوسماری 30 آمپر

گیره سوسماری 30 آمپر

گیره سوسماری 30 آمپر، برای انتقال ولتاژ و جریان و اندازه گیری داده های الکتریکی ، با بهره گیری از موادی با کیفیت بالا ، که با توجه به کاربرد می تواند تضمینی از اتصال با اطمینان بالا و تماس با جلوگیری از خوردگی باشد. برای فیش نری , به قطر 4 میلیمتر , قطر باز شدن فک 22 میلیمتر , موجود در 5 رنگ , جهت حداکثر جریان 30 آمپر , نوع اتصال: فیشی.

نمایش جزئیات
گیره تمساحی

گیره تمساحی

گیره تمساحی برای انتقال ولتاژ و جریان و اندازه گیری داده های الکتریکی ، با بهره گیری از موادی با کیفیت بالا ، که با توجه به کاربرد می تواند تضمینی از اتصال با اطمینان بالا و تماس با جلوگیری از خوردگی باشد. برای فیش نری , به قطر 4 میلیمتر , قطر باز شدن فک 22 میلیمتر , موجود در 5 رنگ , جهت حداکثر جریان 20 آمپر , نوع اتصال: فیشی.

نمایش جزئیات
گیره سوسماری 36 آمپر

گیره سوسماری 36 آمپر

گیره سوسماری 36 آمپر برای انتقال ولتاژ و جریان و اندازه گیری داده های الکتریکی ، با بهره گیری از موادی با کیفیت بالا ، که با توجه به کاربرد می تواند تضمینی از اتصال با اطمینان بالا و تماس با جلوگیری از خوردگی باشد. برای فیش نری , به قطر 4 میلیمتر , قطر باز شدن فک32 میلیمتر , موجود در 5 رنگ , جهت حداکثر جریان 36 آمپر , نوع اتصال: فیشی.

نمایش جزئیات
گیره سوسماری  16 آمپر

گیره سوسماری 16 آمپر

گیره سوسماری 16 آمپر از جنس استیل , برای انتقال ولتاژ و جریان و اندازه گیری داده های الکتریکی ، با بهره گیری از موادی با کیفیت بالا ، که با توجه به کاربرد می تواند تضمینی از اتصال با اطمینان بالا و تماس با جلوگیری از خوردگی باشد. برای فیش نری , به قطر 4 میلیمتر , قطر باز شدن فک 8 میلیمتر , جهت حداکثر جریان 16 آمپر .

نمایش جزئیات
گیره سوسماری مسی

گیره سوسماری مسی

گیره سوسماری مسی , برای انتقال ولتاژ و جریان و اندازه گیری داده های الکتریکی ، با بهره گیری از موادی با کیفیت بالا ، که با توجه به کاربرد می تواند تضمینی از اتصال با اطمینان بالا و تماس با جلوگیری از خوردگی باشد. برای فیش نری , به قطر 4 میلیمتر , قطر باز شدن فک 8 میلیمتر , جهت حداکثر جریان 10 آمپر .

نمایش جزئیات

دیدگاه کاربران