کمیت فشار، یکی از رایج ترین متغیرهای اندازه گیری در سیستم های کنترل صنعتی است. به همین دلیل روش های مختلفی برای تعیین و اندازه گیری آن وجود دارد. اندازه گیری فشار می تواند شامل اندازه گیری فشار بخار، فشار آب تزریقی، فشار کندانسور، فشار روغن و ... باشد. اندازه گیری فشار نه تنها برای کنترل و مانیتورینگ خود این کمیت مهم است بلکه برای اندازه گیری پارامترهای دیگری از قبیل سطح و دبی در روش های اختلاف فشار نیز اهمیت دارد. ... شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) فروشنده محصولات شرکت جومو (JUMO)، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و انواع ابزار دقیق از جمله تجهیزات اندازه گیری فشار فعالیت دارد.

لیست محصولات اندازه گیری فشار جومو

سنسور آنالیز مایعات t40.1001 جومو
سنسور آنالیز مایعات t40.1002 جومو
سنسور آنالیز مایعات t40.1005 جومو

سنسور آنالیز مایعات t40.1005 جومو

JUMO MIDAS HP OEM-Pressure Transmitter - High pressure

نمایش جزئیات
سنسور آنالیز مایعات t40.1006 جومو
سنسور آنالیز مایعات t40.1009 جومو
سنسور آنالیز مایعات t40.1010 جومو

سنسور آنالیز مایعات t40.1010 جومو

JUMO MIDAS S05 OEM pressure transmitter - universal

نمایش جزئیات
سنسور آنالیز مایعات t40.1011 جومو

سنسور آنالیز مایعات t40.1011 جومو

JUMO MIDAS S06 OEM-Pressure transmitter - Low pressure

نمایش جزئیات
سنسور آنالیز مایعات t40.1012 جومو

سنسور آنالیز مایعات t40.1012 جومو

JUMO MIDAS C18 SW OEM pressure transmitter - seawater

نمایش جزئیات
سنسور آنالیز مایعات t40.1050 جومو

دیدگاه کاربران