پایش و کنترل به معنی نظارت است و منظور از آن هشیاری از وضعیت یک سامانه یا پدیده از راه مشاهده دگرگونگی هایی است که ممکن است با گذر زمان در آن سامانه یا پدیده رخ دهد. امروزه کنترل و مانیتورینگ در زمینه های بسیاری از جمله شبکه های همگانی، صنعتی و جغرافیایی کاربرد دارد. تجهیزات استفاده شده، قابلیت کنترل، نمایش و ذخیره دیتاهای استخراج شده را دارا می باشند. ... شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) فروشنده محصولات شرکت جومو (JUMO)، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و انواع ابزار دقیق از جمله تجهیزات کنترل و مانیتورینگ فعالیت دارد.

لیست محصولات تجهیزات کنترل و مانیتورینگ جومو

t70.0101

t70.0101

JUMO IMAGO F3000 Process controllers for the meat processing industry

نمایش جزئیات
t70.1050

t70.1050

JUMO eTRON T Digital Thermostat with LC display for mounting on a 35mm DIN rail

نمایش جزئیات
t70.1060

t70.1060

JUMO eTRON M Electronic Microstat 76 x 36 mm format

نمایش جزئیات
t70.1061

t70.1061

JUMO eTRON M100 Electronic Refrigeration Controller 76mm x 36mm format

نمایش جزئیات
t70.1066

t70.1066

JUMO eTRON M100 Electronic 2-channel microstat 76 mm × 36 mm format

نمایش جزئیات
t70.1150

t70.1150

JUMO safetyM STB/STW Safety Temperature Limiter, Safety Temperature Monitor According to DIN EN 14597

نمایش جزئیات
t70.1155

t70.1155

JUMO safetyM STB/STW Ex Safety Temperature Limiter, Safety Temperature Monitor According to DIN EN 14597

نمایش جزئیات
t70.1160

t70.1160

JUMO safetyM TB/TW Temperature limiter, temperature monitor according DIN EN 14 597 with LCD for mounting on 35mm DIN rails

نمایش جزئیات
t70.1170

t70.1170

JUMO safetyM TB/TW 08 Temperature limiter, Temperature monitor as per DIN EN 14 597 In the panel-mounting case to be fitted in the panel cut-out

نمایش جزئیات

دیدگاه کاربران