دستگاه های شبیه ساز کلید، در تست سیستم های حفاظتی جهت شبیه سازی عملکرد کلید مورد نیاز است تا بتوان تست ها را هرچه دقیق تر انجام داد. شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت پونوو (PONOVO)، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و دستگاه تست شامل دستگاه های شبیه ساز کلید فعالیت دارد.

لیست محصولات دستگاه های شبیه ساز کلید

دستگاه شبیه ساز کلید

دستگاه شبیه ساز کلید

دستگاه شبیه ساز کلید می تواند به عنوان یک وسیله جانبی در کنار دستگاه های تست رله به کار رود. این دستگاه جهت تست عملکرد رله می تواند عملکرد کلید را شبیه سازی کند.

نمایش جزئیات

دیدگاه کاربران