خازن های فیلترینگ DC جهت استفاده در منابع DC طراحی و وظیفه آن ها حفاظت از شبکه در برابر ولتاژهای ایمپالس گذرای DC ، سرج ها و فیلتر کردن ریپل های AC خروجی می باشد. این خازن های خود ترمیم در یک محفظه آلومینیومی مستطیلی شکل که با روغن گیاهی(رزین، مواد جامد) که غیر سمی و دوستدار محیط زیست می باشد پر شده است.این خازن ها مجهز به قطع کننده اضافه فشار و کلمپ M12 جهت اتصال به ریل و همچنین مجهز به محافظ هادی اتصال می باشد. این خازن ها با ویژگی های خود ترمیم کنندگی، خازن خشک، ساختار خاص، قسمت بندی شده، استفاده از فیلم متالیزه، تضمین کننده اندوکتانس کم، مقاومت زیاد در برابر پارگی و قابلیت اطمینان بالا می باشند. بالای این خازن ها با رزین PU با قابلیت خاموش سازی خودکار بسته شده اند. حداکثر ولتاژ کاری آن ها 4kV و حداکثر ظرفیت آن ها 18000 میکروفاراد می باشد.همچنین این خازن ها در ولتاژ و ظرفیت مورد نیاز قابل سفارش می باشند. شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) داراینمایندگی انحصاری شرکت ZEZ SILKO، در زمینه خرید، فروش، مشاوره وپخش تجهیزات صنعتی و انواع خازن های فیلترینگ DCمانند خازن های سیلندری DC و خازن های کتابی DC فعالیت دارد.

لیست محصولات خازن فیلترینگ DC

خازن سیلندری PVAJP 24-0.8/500

خازن سیلندری PVAJP 24-0.8/500

خازن سیلندری PVAJP 24-0,8/500 جهت استفاده در منابع DC طراحی و وظیفه آن ها حفاظت از شبکه 800 ولت در برابر ولتاژهای گذرا ، ولتاژ سرج و فیلتر کردن ریپل های AC خروجی با ظرفیت 500 میکروفاراد می باشد.

نمایش جزئیات
خازن سیلندری PVAJP 24-0.8/500 R45

خازن سیلندری PVAJP 24-0.8/500 R45

خازن سیلندری PVAJP 24-0,8/500 R45 جهت استفاده در الکترونیک قدرت در سطح ولتاژ 800 ولت با ظرفیت 500 میکروفاراد استفاده می شود.

نمایش جزئیات
خازن های سیلندری PVAJP 24-0.9/200

خازن های سیلندری PVAJP 24-0.9/200

خازن سیلندری PVAJP 24-0,9/200 جهت استفاده در منابع DC طراحی و وظیفه آن ها حفاظت از شبکه 900 ولت در برابر ولتاژهای گذرا ، ولتاژ سرج و فیلتر کردن ریپل های AC خروجی با ظرفیت 200 میکروفاراد می باشد.

نمایش جزئیات
خازن سیلندری PVAJP 24-0.92/450 R45

خازن سیلندری PVAJP 24-0.92/450 R45

خازن سیلندری PVAJP 24-0,92/450 R45 جهت استفاده در الکترونیک قدرت در سطح ولتاژ 920 ولت با ظرفیت 450 میکروفاراد استفاده می شود.

نمایش جزئیات
خازن سیلندری PVAJP 24-1/500 R45

خازن سیلندری PVAJP 24-1/500 R45

خازن سیلندری PVAJP 24-1/500 R45 جهت استفاده در الکترونیک قدرت در سطح ولتاژ 1000 ولت با ظرفیت 500 میکروفاراد استفاده می شود.

نمایش جزئیات
خازن سیلندری PVAJP 24-1.1/330

خازن سیلندری PVAJP 24-1.1/330

خازن سیلندری PVAJP 24-1,1/330 جهت استفاده در منابع DC طراحی و وظیفه آن ها حفاظت از شبکه 1100 ولت در برابر ولتاژهای گذرا ، ولتاژ سرج و فیلتر کردن ریپل های AC خروجی با ظرفیت 330 میکروفاراد می باشد.

نمایش جزئیات
خازن سیلندری PVAJP 24-1.1/400

خازن سیلندری PVAJP 24-1.1/400

خازن سیلندری PVAJP 24-1,1/400 جهت استفاده در منابع DC طراحی و وظیفه آن ها حفاظت از شبکه 1100 ولت در برابر ولتاژهای گذرا ، ولتاژ سرج و فیلتر کردن ریپل های AC خروجی با ظرفیت 400 میکروفاراد می باشد.

نمایش جزئیات
خازن سیلندری PVAJP 24-1.1/415

خازن سیلندری PVAJP 24-1.1/415

خازن سیلندری PVAJP 24-1,1/415 جهت استفاده در منابع DC طراحی و وظیفه آن ها حفاظت از شبکه 1100 ولت در برابر ولتاژهای گذرا ، ولتاژ سرج و فیلتر کردن ریپل های AC خروجی با ظرفیت 415 میکروفاراد می باشد.

نمایش جزئیات
خازن سیلندری PVAJP 24-1.1/415 R45

خازن سیلندری PVAJP 24-1.1/415 R45

خازن سیلندری PVAJP 24-1,1/415 R45 جهت استفاده در الکترونیک قدرت در سطح ولتاژ 1100 ولت با ظرفیت 415 میکروفاراد استفاده می شود.

نمایش جزئیات

دیدگاه کاربران