خازن های Damping شرکت ZEZ Silko جهت حفاظت از نیمه هادی ها (مانند ترانزیستورهای IGBT و SCR) استفاده می شود.این خازن ها مدام در حال شارژ و دشارژ می باشند و جریان های پیک بسیار بزرگی را تحمل می کنند. این خازن ها خشک و از نوع خود ترمیم با بدنه پلاستیکی و آلومینیومی به شکل کتابی و سیلندری و با ولتاژ تا 10 کیلو ولت و ظرفیت تا 25 میکروفاراد موجود می باشند. لازم به ذکر است که این خازن ها در سطح ولتاژ و ظرفیت مورد نیاز قابل سفارش می باشند. شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت ZEZ SILKO، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و انواع خازن های Damping مانند خازن های اسنابر - IGBT و خازن های اسنابر - تریستوری SCR فعالیت دارد.

لیست محصولات خازن Damping

خازن اسنابر استوانه ای PVDJP 1-1.2/10

خازن اسنابر استوانه ای PVDJP 1-1.2/10

خازن استوانه ای PVDJP 1-1,2/10 جهت حفاظت از نیمه هادی های ترانزیستوری IGBT در سطح ولتاژ 1000 ولت و ظرفیت 10 میکروفاراد با حداکثر جریان 30 آمپر استفاده می شود.

نمایش جزئیات
خازن اسنابر استوانه ای PVDJP 1-1.2/15

خازن اسنابر استوانه ای PVDJP 1-1.2/15

خازن استوانه ای PVDJP 1-1,2/15 جهت حفاظت از نیمه هادی های ترانزیستوری IGBT در سطح ولتاژ 1000 ولت و ظرفیت 15 میکروفاراد با حداکثر جریان 40 آمپر استفاده می شود.

نمایش جزئیات
خازن اسنابر استوانه ای PVDJP 1-1.2/25

خازن اسنابر استوانه ای PVDJP 1-1.2/25

خازن استوانه ای PVDJP 1-1,2/25 جهت حفاظت از نیمه هادی های ترانزیستوری IGBT در سطح ولتاژ 1000 ولت و ظرفیت 25 میکروفاراد با حداکثر جریان 50 آمپر استفاده می شود.

نمایش جزئیات
خازن اسنابر استوانه ای PVDJP 1-5/1.7

خازن اسنابر استوانه ای PVDJP 1-5/1.7

خازن اسنابر استوانه ای PVDJP 1-5/1,7 جهت حفاظت از نیمه هادی های ترانزیستوری IGBT در سطح ولتاژ 4000 ولت و ظرفیت 1.7 میکروفاراد با حداکثر جریان 35 آمپر استفاده می شود.

نمایش جزئیات
خازن اسنابر استوانه ای PVDJP 1-5/6

خازن اسنابر استوانه ای PVDJP 1-5/6

خازن استوانه ای PVDJP 1-5/6 جهت حفاظت از نیمه هادی های ترانزیستوری IGBT در سطح ولتاژ 4000 ولت و ظرفیت 6 میکروفاراد با حداکثر جریان 30 آمپر استفاده می شود.

نمایش جزئیات
خازن اسنابر استوانه ای PVDJP 1-5/10

خازن اسنابر استوانه ای PVDJP 1-5/10

خازن استوانه ای PVDJP 1-5/10 جهت حفاظت از نیمه هادی های ترانزیستوری IGBT در سطح ولتاژ 4000 ولت و ظرفیت 10 میکروفاراد با حداکثر جریان 40 آمپر استفاده می شود.

نمایش جزئیات
خازن اسنابر استوانه ای PVDJP 21-2/5

خازن اسنابر استوانه ای PVDJP 21-2/5

خازن اسنابر استوانه ای PVDJP 21-2/5 جهت حفاظت از نیمه هادی های ترانزیستوری IGBT در سطح ولتاژ 1600 ولت و ظرفیت 5 میکروفاراد با حداکثر جریان 35 آمپر مطابق با استاندارد IEC 61071:2007 استفاده می شود.

نمایش جزئیات
خازن اسنابر استوانه ای PVDJP 21-2/8

خازن اسنابر استوانه ای PVDJP 21-2/8

خازن اسنابر استوانه ای PVDJP 21-2/8 جهت حفاظت از نیمه هادی های ترانزیستوری IGBT در سطح ولتاژ 1600 ولت و ظرفیت 8 میکروفاراد با حداکثر جریان 45 آمپر مطابق با استاندارد IEC 61071:2007 استفاده می شود.

نمایش جزئیات
خازن اسنابر استوانه ای PVDJP 21-2/10

خازن اسنابر استوانه ای PVDJP 21-2/10

خازن اسنابر استوانه ای PVDJP 21-2/10 جهت حفاظت از نیمه هادی های ترانزیستوری IGBT در سطح ولتاژ 1600 ولت و ظرفیت 10 میکروفاراد با حداکثر جریان 50 آمپر مطابق با استاندارد IEC 61071:2007 استفاده می شود.

نمایش جزئیات

دیدگاه کاربران