نردبان کابل با ظرفیت حمل کابل بالا و تهویه مناسب جزو سیستم های انتقال کابل بوده و دارای مزایای بسیار زیادی در هنگام نصب و انتقال کابل در سیستم های قدرت می باشد. سیستم نردبان کابل در طول های 3 و 6 متر با عرض استاندارد 200 تا 600 میلی متر و همچنین ریل هایی با ارتفاع 45 ، 60 و 110 میلی متر موجود می باشد. نردبان کابل قابلیت نصب آسان و سریع می باشد و دلیل آن وجود کلمپ های U شکلی می باشد که کابل را به پلکان های سیستم نردبانی می بندد . این بست های U شکل در ورژن های مختلف موجود می باشد . همچنین سیستم نردبان کابل در هنگام حمل و نقل به شکل تا خورده در آمده که باعث صرفه جویی در فضا و انبار کردن و آسانی حمل خواهد بود. نردبان کابل شامل چهار دسته بندی کلی می باشد : -نردبان با عرض کناری 45 میلی متر -نردبان با عرض کناری 60 میلی متر -نردبان با عرض کناری 110 میلی متر - تجهیزات جانبی برای هر سه نوع نردبان کابل 45 ، 60 و 110 میلی متری لازم به ذکر است که عرض کناری در این سیستم ها عرض دو ستون اصلی نردبان بوده و با ظرفیت حمل کابل نردبان رابطه مستقیم خواهد داشت. شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت ابو بترمن (OBO Bettermann) آلمان در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و انواع سیستم نردبان کابل یا cable ladder systems فعالیت دارد.

لیست محصولات نردبان کابل

نردبان کابل ارتفاع 45 میلی متر

نردبان کابل ارتفاع 45 میلی متر

نردبان کابل ارتفاع 45 میلی متر مدل LG 45 محصول شرکت OBO دارای ستون اصلی نردبان با 45 میلی متر عرض و بصورت تا خورده بوده و سوراخ کاری شده می باشد. پله های نردبان نیز با پروفیل C شکل طراحی شده که قسمت باز آن به سمت بالا و داخل سینی می باشد. نردبان کابل ارتفاع 45 میلی متر خاصیت ایزولاسیون الکترومغناطیسی داشته و با کاور تا 15 دسی بل و بدون کاور تا 10 دسی بل میدان مغناطیسی کابل ها را ایزوله می نماید.

نمایش جزئیات
نردبان کابل ریلی  ارتفاع 45 میلی متر

نردبان کابل ریلی ارتفاع 45 میلی متر

نردبان کابل ریلی ارتفاع 45 میلی متر مدل LGN 45 محصول شرکت OBO دارای ستون اصلی نردبان ریلی با 45 میلی متر عرض ، بصورت تا خورده بوده و سوراخ کاری شده می باشد. پله های نردبان نیز با پروفیل C شکل طراحی شده که قسمت باز آن به سمت بالا و داخل سینی می باشد. نردبان کابل ریلی ارتفاع 45 میلی متر خاصیت ایزولاسیون الکترومغناطیسی داشته و با کاور تا 15 دسی بل و بدون کاور تا 10 دسی بل میدان مغناطیسی کابل ها را ایزوله می نماید.

نمایش جزئیات
نردبان کابل ورق گالوانیزه

نردبان کابل ورق گالوانیزه

نردبان کابل ورق گالوانیزه مدل SLG 45 محصول شرکت OBO دارای ستون اصلی نردبان با 45 میلی متر عرض و بصورت تا خورده بوده و سوراخ کاری شده می باشد. پله های نردبان نیز با پروفیل C شکل طراحی شده که قسمت باز آن به سمت بالا و داخل سینی می باشد. نردبان کابل ورق گالوانیزه خاصیت ایزولاسیون الکترومغناطیسی داشته و با کاور تا 15 دسی بل و بدون کاور تا 10 دسی بل میدان مغناطیسی کابل ها را ایزوله می نماید.

نمایش جزئیات
نردبان کابل ارتفاع 60 میلی متر

نردبان کابل ارتفاع 60 میلی متر

نردبان کابل ارتفاع 60میلی متر مدل LG 60 محصول شرکت OBO دارای ستون اصلی نردبان با 60 میلی متر عرض و بصورت تا خورده بوده و سوراخ کاری شده می باشد. پله های نردبان نیز با پروفیل C شکل طراحی شده که قسمت باز آن به سمت بالا و داخل سینی می باشد. نردبان کابل ارتفاع 60 میلی متر خاصیت ایزولاسیون الکترومغناطیسی داشته و با کاور تا 15 دسی بل و بدون کاور تا 10 دسی بل میدان مغناطیسی کابل ها را ایزوله می نماید.

نمایش جزئیات
سینی نردبان کابل

سینی نردبان کابل

سینی نردبان کابل مدل LG 60 ورژن LG 60 VS محصول شرکت OBO دارای ستون اصلی نردبان با 60 میلی متر عرض و بصورت تا خورده بوده و سوراخ کاری شده می باشد. پله های نردبان نیز با پروفیل C شکل طراحی شده که قسمت باز آن به سمت بالا و داخل سینی می باشد. سینی نردبان کابل خاصیت ایزولاسیون الکترومغناطیسی داشته و با کاور تا 15 دسی بل و بدون کاور تا 10 دسی بل میدان مغناطیسی کابل ها را ایزوله می نماید.

نمایش جزئیات
سینی نردبان کابل  ریلی

سینی نردبان کابل ریلی

سینی نردبان کابل ریلی مدل LGN 60 ورژن LGN 60 NS محصول شرکت OBO دارای ستون اصلی نردبان با 60 میلی متر عرض و بصورت تا خورده بوده و سوراخ کاری شده است . پله های نردبان نیز با پروفیل C شکل طراحی شده که قسمت باز آن به سمت بالا و داخل سینی می باشد. سینی نردبان کابل خاصیت ایزولاسیون الکترومغناطیسی داشته و با کاور تا 15 دسی بل و بدون کاور تا 10 دسی بل میدان مغناطیسی کابل ها را ایزوله می نماید.

نمایش جزئیات
سینی نردبان کابل  ارتفاع 60 میلی متر

سینی نردبان کابل ارتفاع 60 میلی متر

سینی نردبان کابل ارتفاع 60 میلی متر مدل LGN 60 ورژن LGN 60 VS محصول شرکت OBO دارای ستون اصلی نردبان با 60 میلی متر عرض و بصورت تا خورده بوده و سوراخ کاری شده است . پله های نردبان نیز با پروفیل C شکل طراحی شده که قسمت باز آن به سمت بالا و داخل سینی می باشد. سینی نردبان کابل ارتفاع 60 میلی متر خاصیت ایزولاسیون الکترومغناطیسی داشته و با کاور تا 15 دسی بل و بدون کاور تا 10 دسی بل میدان مغناطیسی کابل ها را ایزوله می نماید.

نمایش جزئیات
نردبان کابل  گالوانیزه

نردبان کابل گالوانیزه

نردبان کابل گالوانیزه مدل LCIS محصول شرکت OBO دارای ستون اصلی نردبان با 60 میلی متر عرض و بصورت تا خورده بوده ، سوراخ کاری شده و ریلی جهت حفاظت بیشتر و سادگی درپوش گذاری می باشد . پله های نردبان نیز با پروفیل C30 طراحی شده که قسمت باز آن به سمت بالا و داخل سینی می باشد. جهت نصب نردبان کابل گالوانیزه بر روی براکت از گیره های نوع LKS 40 استفاده می شود. همچنین ابعاد شیارهای قاب این سینی 16.5 میلی متر است که گیره مناسب آن نوع 2056 است.

نمایش جزئیات
نردبان کابل ارتفاع 110 میلی متر

نردبان کابل ارتفاع 110 میلی متر

نردبان کابل ارتفاع 110 میلی متر مدل LG 110 محصول شرکت ابوبترمن دارای ستون اصلی نردبان با 110 میلی متر عرض و سوراخ کاری شده می باشد.گیره مناسب این نردبان نوع 2056 است که در بخش محصولات جانبی آمده است. پله های نردبان نیز با پروفیل C شکل طراحی شده که قسمت باز آن به سمت بالا و داخل سینی می باشد.

نمایش جزئیات

دیدگاه کاربران