این ویدیو شامل چندین فیلم مختلف می باشد که از برخورد صاعقه از فاصله نزدیک فیلم برداری شده است

دیدگاه کاربران

محصول مرتبط

آیا به دنبال محصول معرفی در این ویدیو هستید.

نمایش محصول
۰۲۱-۵۳۸۱۵
[email protected]