در این ویدیو، نحوه داکت کشی و چگونگی وصل داکت های محافظ حریق نمایش داده شده است.

دیدگاه کاربران

محصول مرتبط

آیا به دنبال محصول معرفی در این ویدیو هستید.

نمایش محصول