نحوه اتصال کانکتور Field -Wireable به سیم های رابط در این ویدیو نشان داده شده است. ویژگی این روش: - سادگی اتصال - کاهش زمان نصب و....

دیدگاه کاربران

محصول مرتبط

آیا به دنبال محصول معرفی در این ویدیو هستید.

نمایش محصول